Nieuws

Versterking van de dienstverlening van AbreA

AbreA intensiveert de samenwerking met het Meerwaardenhuys. Deze in het oosten van het land gevestigde organisatie levert dezelfde diensten als AbreA en daarom was een intensivering van de samenwerking een logische gedachte. Hierdoor kan een landelijk dekkende dienstverlening worden aangeboden. Door onze landelijke spreiding kunnen de kosten van onze dienstverlening worden terug gebracht.

Problemen bij RVO

De PDF energielabel bij de registratie van de Energie-Index vertoont momenteel nog foutieve invoerwaarden: woonoppervlakte en bouwjaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing. RVO.nl zal medio februari een nalevering verzorgen van alle PDF-energielabels die sinds 1 januari via de Energie-Index bij RVO.nl geregistreerd zijn. Er zijn in de tussenliggende periode geen foutieve energielabels geregistreerd in de database bij RVO.nl Het label is op te zoeken via www.zoekuwenergielabel.nl

Het energielabel

Vanaf 1 januari 2015 hebben eigenaren van een woning een voorlopig energielabel ontvangen. Bij de versturing van deze voorlopige energielabels heeft geen controle plaatsgevonden op al afgegeven energielabels. Het kan dus voorkomen dat u wel een energielabel in het verleden heeft laten opstellen dat beter is dan het voorlopige label. Om het echte energielabel te checken klit u hier. U vult uw postcode in gevolgd door een komma en het huisnummer.