Bedrijfspanden

Voor een bedrijfspand geldt dat bij verhuur of verkoop een energielabel verplicht is. Het niet hebben van een energielabel kan een verlaging van de huur tot gevolg hebben. Hiernaast is het voor de huurder of koper van belang inzicht te hebben in de kosten van de nieuwe huisvesting en als onderdeel daarvan de energiekosten. Wilt u aan de slag met de verbetering van uw pand, dan kan een maatwerkadvies een start zijn voor dit traject. In een maatwerkadvies komen de verschillende energiebesparingsmogelijkeden in beeld met de investeringen, terugverdientijden en mogelijke investeringssubsidies.

Neem met ons contact op voor een passende offerte